Bussar till Malmö Stadshuset:
  Regionbussar 130, 131, 133, 146,        150, 151, 169, 171, 174 
  Stadsbussar 5, 6, 32, 34

Skicka meddelande